Young Happy Minds

KURS I POSITIV PSYKOLOGI

Fordi glede og robusthet kan læres

Vi deler kunnskap om positiv psykologi, så du og dine kan prestere bedre, ha det bedre, og være bedre rustet til å takle livets ufordringer.

Våre kurs er utviklet i samarbeid med fagmiljøer verden over, og har dokumentert effekt.

Glad jente
En person på en fjelltopp

Hva er positiv psykologi?

Positiv psykologi er en gren innen psykologien som fokuserer på å bygge opp den enkeltes styrker og positive sider. Alle vil før eller siden møte motgang og utfordringer i livet, og med verktøyene og metodene man får gjennom PP er man bedre rustet til å takle dem.

Våre kurs

Vi tilbyr onlinekurs, workshops og digitale seminar

Dame med laptop

For enkeltpersoner

Få innsikt i den forskningsbaserte teorien, og få en rekke øvelser/hacks som er nyttige for deg, partnere, barn og på jobb.

  Foredragsholder

  For bedrift

  De som har det bra mentalt, presterer også bedre på jobb. Vi holder kurs og workshops tilpasset din arbeidsplass eller gruppe.

   3 som holder rundt seg

   For barn og unge

   Tre ulike kurs:

   • For foreldre
   • For barn og unge
   • For deg som jobber med barn/unge

   Etter kurs med oss sier deltagere at de opplever:

   økt livsglede

   mer engasjement

   tydeligere retning i livet

   bedre relasjoner

   bedre rustet til å takle motgang

   En mer positiv hverdag

   Bedre på å sette– og nå sine mål

   økt selvtillit og selvinnsikt

   Utviklet med fageksperter

   Positiv psykologi bygger bro mellom selvhjelp og forskning. Vårt materiell er utviklet i samarbeid med annerkjente forskere innen feltet, fra blant annet Oxford University, University of Pennsylvainia og the US Wholebeing institute.

   Målte resultater etter 10 uker

   Resultatene viser endring etter kun 10 uker med kursing. Basert på annen forskning kan vi anta at denne endringen vil fortsette å øke ved videre kursing og bruk av metodene.

   *Deltagere på kurset ble målt mot en kontrollgruppe før og etter 10 uker med kursing. Målingene ble gjort med måleverktøy for velvære utviklet av New Philanthropy Capital´s Well-being measure. Det var ikke betydelig endring hos kontrollgruppen.

   0%

   økt livskvalitet etter programmet

   0%

   bedre emosjonelt velvære

   0%

   forbedring av selvfølelse

   0%

   forbedring av utholdenhet

   *Deltagere på kurset ble målt mot en kontrollgruppe før og etter 10 uker med kursing. Målingene ble gjort med måleverktøy for velvære utviklet av New Philanthropy Capital´s Well-being measure. Det var ikke betydelig endring hos kontrollgruppen.

   starstarstarstarstar

   - Jan (51)

   “Jeg trengte noen triks for å komme ut av «sumpen», og dette kurset har vært veldig bra! Jeg gledet meg til hver eneste modul. Innholdsrikt og morsomt. Det dere går gjennom på kurset skulle vært pensum på skolen!”