Young Happy Minds

Hva er egentlig positiv psykologi?

Tradisjonell psykologi fokuserer på å reparere når skaden allerede har skjedd. Positivpsykologi fokuserer på å forebygge og bygge videre på det som er bra. De styrkene hver enkelt har.

Alle vil før eller siden møte motgang i livet. Vår metode handler ikke om å “tenke positivt” og klistre på et smil. Tvert imot, den gir nyttige verktøy slik at man er bedre rustet til å takle livets uforutsigbarheter.

Positiv psykologi bygger bro mellom selvhjelp og forskning. Man bruker kunnskapen fra forskningen til å utarbeide konkrete metoder og verktøy man kan bruke. Vi kaller disse metodene “Happy Hacks”.

Dr martin seligman

“Det som gjør livet verdt å leve er mye mer enn fraværet av det negative.”

- Dr. Martin Seligman, grunnleggeren av positiv psykologi

Vår metode - Happy Hacks

Happy Hacks er enkle oppgaver og metoder vi har utarbeidet for å formidle kunnskapen og de harde faktaene fra forskningen på en måte som gjør at man har det gøy mens man lærer!

Det er ikke nok å bare lære teorien – man må også gjøre noe. Ikke bare husker man bedre på denne måten, det er også med på å tvinge frem en endring og styrke nye koblinger i hjernen.

Det er ikke nok å bare lære teorien – man må også gjøre noe. Ikke bare husker man bedre på denne måten, det er også med på å tvinge frem en endring og styrke nye koblinger i hjernen.

“Psykologi er mye større enn bare medisin, eller å endre usunne vaner. Det handler om utdanning, jobb, ekteskap – til og med sport. Det jeg vil se er psykologer som jobber for å hjelpe folk finne styrke på alle disse områdene.”

- Dr. Martin Seligman, grunnleggeren av moderne positiv psykologi

PERMA+V - modellen

Vi har alle et utgangspunkt vi måler livskvaliteten vår ut i fra, basert på vårt grunnleggende nivå av helse, stress og opplevd tilfredshet - hvordan vi føler oss på en vanlig dag.

PERMA+V-modellen* er utviklet for å hjelpe oss å forstå hvordan vi kan lære å utvikle oss og få det best mulig.

Kjernelementene i modellen består av: positive følelser, engasjement, relasjoner, mening, mestring og vitalitet.

Dersom du har alle disse punktene på plass i livet ditt, opplever du mest sannsynlig tilfredshet. Ved å jobbe med disse elementene kan mennesker oppleve å føle seg gøadere og mer robuste i møte med motgang.

* Kilde: perma model, positivepsychology.com

Blomst holdt i hendene

Mening

Smilende jente

Positive følelser

En som mediterer

Engasjement

To som holder rundt hverandre

Relasjoner

En som hopper opp i luften

Vitalitet

En på toppen av et fjell

Mestring

Dersom du har alle disse punktene på plass i livet ditt, opplever du mest sannsynlig tilfredshet. Ved å jobbe med disse elementene kan mennesker oppleve å føle seg gøadere og mer robuste i møte med motgang.

* Kilde: perma model, positivepsychology.com

“Det jeg personlig liker så godt med positiv psykologi er at det er forskningsbasert, samtidig som det er så enkelt og lett forståelig at alle kan ta det i bruk.”

- Linn Sandvik, CEO Variant Oslo