Young Happy Minds

Glede og robusthet for barn og unge

Vi tilbyr kurs for barn, ungdom og studenter, samt de som jobber med disse gruppene. Kursene tar for seg vitenskapen bak lykke, positiv psykologi, på en engasjerende og interaktiv måte. Deltagerne vil også få en innføring i effektive verktøy og metoder for å oppnå økt trivsel og mer glede.

Fremtidens ferdigheter

Forskning peker mot at mange av jobbene som baserer seg på tekniske ferdigheter vil bli automatisert i løpet av de kommende årene. Med dette vil fremtidens arbeidsmarked i større grad verdsette mellommenneskelige og kognitive ferdigheter.

Kursing med Young happy minds etablerer et utgangspunkt for å bygge nettopp disse sosiale og emosjonelle ferdighetene. Deltagerne vil bli mer bevisst på hvordan de oppnår mestring, glede og trivsel på skolen, med seg selv, og i sosiale sammenhenger, og dermed bli bedre rustet for fremtiden.

* Kilde: Future of Jobs, World Economic Forum, 2016

Våre kurs

Digitalt kurs for foreldre

30 timer over 10 uker

Har du lyst til å gå fra passasjer til sjåfør i ditt eget liv? Invester i deg selv og lær hvordan du kan bli mer robust, mestre stress og oppleve mer livsglede i hverdagen. Dette kurset er for deg som ønsker verktøy for å snu ditt og dine barns negative tankemønstre, få mer energi og overskudd, bedre relasjoner, en tydeligere retning, mer mening, mestring og glede.

Pris 5900,-

For barn og unge

Dagskurs, 4 timer

Gjennom våre kurs blir barn og unge utstyrt med enkle, forskningsbaserte teknikker som fremmer glede og sosial og emosjonell kompetanse, som et fundament for øvrig læring. Teknikkene hjelper til med å styrke deres opplevelse av tilhørighet, trygghet, mestring, optimisme og hvordan man kan forholde seg til sine relasjoner på en positiv måte.

Ta kontakt for mer informasjon og priser

For deg som jobber med barn og unge

Glad og Robust i skoler, på idrettsarenaen og SFO. Hvordan kan du som jobber med barn og unge stå mer stødig i møte med motgang? Og hvilke konkrete teknikker kan du bruke for å gi barna støtte til å mestre motgang og håndtere utfordringer?

Pris fra 7900,- inkludert alt forarbeid (vi skreddersyr)

Happy Hacks - vi fokuserer på at man skal ha det gøy mens man lærer!

starstarstarstarstar

- Trond (57)

"Takket være kurset lærte jeg meg å snu tenkemåten rundt utfordringer i hverdagen, noe som har gjort at jeg har fått en helt ny hverdag. Vil egentlig si at jeg har fått en ny start! Jeg bruker mange av Happy-Hacksene hver dag, selv med guttungen. "